Over De Schaapspoort

Missie en Visie van “De Schaapspoort”

Missie, waar staan we als Schaapspoort voor.

Als de gemeente van Jezus Christus zijn wij Zijn lichaam hier op aarde. Hij (Jezus Christus) is ons Hoofd en heeft ons een hemelse roeping gegeven. Hier op aarde richten wij ons op Zijn Woord, dat is de Bijbel. We leren hieruit en willen dit naar inzicht recht snijden. In deze huidige tijd (vanaf het kruis tot aan Zijn komst) roept God zich een volk samen. Hij roept, Hij opent oren en Hij opent harten voor het heerlijke evangelie. Een ieder die gelooft dat Hij gestorven, begraven en op de derde dag is opgewekt behoort Hem toe. Dit is goed nieuws want zo iemand komt niet in het oordeel.

Jezus Christus is het Lam Gods die de zonde van de gehele wereld weg genomen heeft. Dit is de basis van het goede nieuws. Paulus (de leermeester van de natiën) leert ons dat zoals allen in Adam gestorven zijn, zo ook allen in Christus levend gemaakt worden. En, eens zal elke knie zich buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader! God laat niet varen het werk Zijner handen. Door de toekomende eeuwen heen zal God alles in allen zijn en zal Jezus Christus Zijn Koningschap terug geven aan de Vader. Dit nadat Hij alles verzoent heeft middels Zijn bloed met God de Vader.
Het lichaam van Christus hier op aarde is niet het geestelijke Israel. Het lichaam heeft een hemelse roeping, Israel heeft een aardse roeping. Als gemeente “De Schaapspoort” willen we naar ons huidige inzicht in de Bijbel deze zaken recht snijden en uitleggen. Deze zaken zijn niet te mengen daar wij onszelf geen valse identiteit willen aanmeten.
We onderwijzen in liefde, in de liefde vinden we elkaar. Soms zijn dingen nog verborgen voor de één terwijl de ander er al mee weg loopt. In de liefde vinden we elkaar en in de liefde zijn we samen Zijn lichaam.

Visie, waar willen we naar toe als Schaapspoort zijnde.

Als de gemeente van Jezus Christus willen we graag ieder zondag samen komen om zo Hem samen te kunnen aanbidden door middel aanbiddingsliederen en lofprijs aan Hem. We hechten een grote waarde aan de woordverkondiging. Dit heeft dan ook een belangrijke plaats in ons midden. Wij doen ons best om Gods woord recht te snijden om zo een gezonde leer aan de toehoorders te mogen brengen. Het onderwijs van de apostel Paulus aan de Natiën heeft dan ook een belangrijke plek binnen het Lichaam. Als deelnemers en bezoekers van “De Schaapspoort” zien we om naar elkaar en zien we elkaar zoals Christus ons ook aanziet, rechtvaardig en heilig. Door de religieuze systemen van de huidige tijd wordt de mensen niet meer geleerd dat we Hem moeten zoeken die boven is. We zoeken de verheerlijkte Heer en die is boven. Dit leert Gods Woord ons en dit willen we binnen “De Schaapspoort” leren. Boven, daar is rust, daar is vrede, daar is God, daar is hoop, daar is Christus, daar is het LEVEN!

Het is God die oren en ogen opent voor wie Hij is. Het is God die geloof geeft. Geloof is immers een gave Gods. Niet uit werken op dat geen mens zou roemen.

De mensen die bij ons in de gemeente komen willen we onderwijzen, daar nodig corrigeren en bemoedigen. Samen zijn we Zijn lichaam en mogen we groeien in inzicht in wie Hij is. Samen zullen we Hem verwachten Die ons komt halen. Onze ontmoeting zal zijn in de lucht. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. Tot die tijd willen we de mensen die God ons geeft vertellen over Zijn Goedheid en Zijn plan met deze wereld, Zijn plan met Israel en zullen we spreken over de inzichten die we mogen leren uit de gehele bijbel en met de nadruk op de brieven van de Apostel der natiën, Paulus.

Bezoekadres

‘Kulturhus EWG’
Stationsstraat 25 8161 CP, Epe
(parkeren tegenover gemeentehuis/Parkweg)

oudsten echtpaar

Gerard & Manuelle

06-22621437

oudsten echtpaar 

Herman & Reini

06-33505977

ANBI nummer de Schaapspoort: 8159 43 957

Voor een gift kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: IBAN: NL71 RABO 0120243954