Missie – Visie

De missie van onze gemeente is dat Epe, Heerde en omgeving Jezus Christus zullen leren kennen. De gemeente handelt vanuit 4 pijlers:
Jezus Christus, omzien, groeien en samen.

Jezus Christus
“U bent de Messias, de Zoon van de levende God.” Jezus antwoordde: “Simon, zoon van Jona, wat heerlijk voor je dat je dit begrijpt! Want je weet dat niet doordat een mens je dat heeft laten zien. Maar mijn hemelse Vader heeft jou dat laten zien. Ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden. Ik zal jullie de sleutels geven van het Koninkrijk van God. Jullie kunnen op de aarde alles binden, wat al gebonden is in de hemel. En jullie kunnen op de aarde alles vrijlaten, wat al is vrijgelaten in de hemel.”
Mattheüs 16:16 -19

Groeien
Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God.
1 Korinthe 3: 7 – 9

Samen
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
Romeinen 12: 4 – 5

Omzien
De Geest van de Heere rust op mij, omdat Hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.
Lucas 4:18 – 19


Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden.
Mattheüs 22: 9