Welkom | Contact | Sitemap
Schaapspoort
  • Cursus Efeze brief o.l.v. Sijtje Tollenaar

Op maandag 22 februari starten wij met de cursus over de Efeze brief. Deze cursus wordt in 7 avonden gegeven.

Per week zit er 1 uur huiswerk bij.

Kosten cursus: € 10,00

Cursusavonden:

  • 22 januari
  • 5 en 19 februari
  • 5 en 19 maart
  • De avonden in april staan nog niet vast

Locatie: Kulturhus Epe

Tijd: inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Als je mee wilt doen en je hebt je nog niet opgegeven, doe dit dan voor vrijdag 19 januari bij:

 

  • Ontdekt Gods roeping in je leven o.l.v. Jan Vossen

Goedemiddag broeders en zusters van de Schaapspoort,

Hierbij zijn jullie van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus "Ontdekt Gods roeping in je leven".

Jan Vossen zal spreken tijdens de 4 avonden van deze cursus.

Jan Vossen (geboren in Limburg in een groot katholiek gezin) is in bevrijdingsbewegingen, het communisme, maoïsme en in New Age- groepen verzeild geraakt, maar op bovennatuurlijke wijze door God uit deze wereld gehaald en verlost.

 Het ’woord van God’ (de Bijbel) ging toen voor hem open. 

Momenteel is Jan Vossen bijbel leraar en beschikbaar voor onderwijsavonden, prediking en spreekbeurten in het kader van 'Leven uit genade".

 

Daarnaast verzorgt hij trainingen in de "School voor Genezing" en schrijft nieuwe liederen over de genade van God.

Ook geeft hij momenteel mede leiding aan een kleine geloofsgemeenschap in Alkmaar waarin het complete volbrachte werk van Jezus centraal staat.


Jan is getrouwd met Ria. Op dit moment genieten ze van de zorg voor een pleegkind en regelmatig van hun kleindochter.Twee volwassen kinderen staan inmiddels op hun eigen benen in het leven. 
Hij is bezig zijn eigen 'bediening’ te ontwikkelen onder de naam "Uit Genade Door Geloof". 

 

De cursus is één keer in de twee weken op zondagavond en kan je ook volgen als je al deelneemt aan de cursus over de Efeze brief (zonder dat je twee avonden achter elkaar een cursusavond hebt).

 

De data zijn als volgt:

  •  zondagavond 25 februari
  • zondagavond 11 maart
  • zondagavond 25 maart
  • zondagavond 8 april

Om 18.45 uur is er inloop met koffie/thee en de cursus begint om 19.00 uur in de Ds. Prinszaal in het Kulturhus te Epe.

Halverwege de avond zullen we pauze houden en de avond is afgelopen om 21.00 uur. We willen jullie wel vragen om je aan te melden als je wilt deelnemen aan deze cursus en even in de mail te vermelden met hoeveel personen je komt.

Wij ontvangen je aanmelding graag vóór zaterdag 17 februari a.s.

 

Alvast hartelijk dank en we zien jullie graag bij de cursusavonden!

 

Hartelijke groeten en Gods zegen

 

namens het oudstenteam,

 

 

HennyGodvliet

secretariaatE-mail: secretariaat@deschaapspoort.nl
Website: www.deschaapspoort.nl